Liên kết website
Thời gian học
Chia sẻ :
   UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG  
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC  

THỜI GIAN HỌC
Năm học 2016 - 2017
       
THỜI GIAN NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
BUỔI SÁNG 7h00' Mở cổng trường đón học sinh 45 phút
7h15' Học sinh vệ sinh lớp học 15 phút
7h45' Học sinh vào lớp 15 phút
8h00' Tiết 1 40 phút
8h40' Tiết 2 40 phút
9h20' Ra chơi - Xếp hàng vào lớp 20 phút
9h40' Tiết 3 40 phút
10h20' Tiết 4 40 phút
BUỔI TRƯA 11h Ăn cơm 30 phút
11h30' Ngủ trưa 120 phút
13h30' Phát quà 15 phút
BUỔI CHIỀU 13h30' Mở cổng trường đón học sinh 15 phút
13h50 Tiết 5 40 phút
14h30' Tiết 6 40 phút
15h10' Ra chơi  - Tập thể dục giữa giờ 20 phút
15h30' Tiết 7 35 phút
16h5' Tiết 8 35 phút
Ghi chú:    
          Học sinh không tham gia lớp trông giữ HS ngoài giờ và các CLB, CMHS đón con ở trong sân trường khu vực gần phòng bảo vệ. 
 * Giờ tan học như sau: 
   - 16h05': Đối với Thời khóa biểu học 7 tiết
   - 16h40': Đối với Thời khóa biểu học 8 tiết
   Để thuận lợi cho CMHS yên tâm công tác khi không có điều kiện đón con sớm sau giờ  học chính khóa nhà trường tổ chức trông giữ HS ngoài giờ và sinh hoạt các CLB theo sở thích (nhà trường không bắt buộc, CMHS và HS tự nguyện đăng ký tham gia).
 *Giờ tan học của các CLB và lớp trông giữ HS ngoài giờ như sau: 
   - 16h55': HS khối 1, 2, 3
   -  17h10': HS khối 4,5
    Bảo vệ không trông xe cho CMHS đưa đón con nên CMHS phải tự bảo quản tài sản cá nhân. Nếu mất nhà trường và bảo vệ không chịu trách nhiệm bồi thường.
    BAN GIÁM HIỆU

 

---------------------------------------------