Liên kết website
Ngày hội sách năm học 2016 - 2017
Chia sẻ :

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, trường Tiểu học Trưng Trắc tổ chức triển lãm sách với sự tham gia của CB - GV - NV và toàn thể các em học sinh trong trường.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :