Liên kết website
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN - LỚP 1 TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC - NĂM HỌC 2018 -2019
Chia sẻ :

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LỚP 1 Năm hc 2018 – 2019

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN: 

1.Thời gian: Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018

*Tại trường: + Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00;

                    +  Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30.

2. Địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

            - CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà (nếu CMHS có điều kiện thực hiện)

            - Nhà trường hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

            Địa điểm: Tại phòng Tin học - tầng 3 - khu nhà B – trường Tiểu học Trưng Trắc

Lưu ý: CMHS có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018.

 

II. CÁC BƯỚC ĐỂ CMHS ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN – LỚP 1

*Bước 1: Truy cập vào cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến

      CMHS truy cập vào trang http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

*Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh

      CMHS chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2018-2019.

*Bước 3: Đăng ký tuyển sinh đối với tuyển sinh vào lớp 1:

      CMHS nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu; sau đó hoàn thiện các thông tin cần thiết vào biểu mẫu trực tuyến.

      Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, CMHS nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

*Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

      Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, CMHS nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

*Bước 5: Đăng ký thành công

      Sau khi CMHS gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG, hiển thị thông tin đăng ký tuyển sinh và mã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

 

*Bước 6: In thông tin đăng ký tuyển sinh

      CMHS chọn In thông tin hoặc đăng nhập vào địa chỉ hòm thư điện tử để in thông tin đăng ký xét tuyển.

*Một số lưu ý:

      1. Những điều kiện cần thiết để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019:

       - Thiết bị điện tử có kết nối internet: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...

       - Hòm thư điện tử (email) liên hệ: CMHS có hòm thư điện tử cá nhân, hoặc dùng nhờ hòm thư điện tử của nhà trường.

       - Mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh: để đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, CHMS nhất thiết phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh; mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh này do trường mầm non năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội bàn giao cho CMHS của học sinh cuối cấp. Mỗi mã số CMHS chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một lần.

      2. Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

       Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai đủ (Họ và tên, Năm sinh, Số CMND) một trong ba phần: Thông tin cha, Thông tin mẹ hoặc Thông tin người giám hộ.

       Trường hợp sai thông tin học sinh: khi CMHS mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.

      3. Khi nộp hồ sơ nhập học, CMHS phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2018-2019 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến; nếu CMHS đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công, CMHS có thể đề nghị nhà trường hỗ trợ in Giấy nhập học năm học 2018-2019 khi nộp hồ sơ.

      4. Số điện thoại hỗ trợ: 0912 123 586 (Cô Tuyết – PHT nhà trường)

                                                                            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

---------------------------------------------

Tin tức khác :