Liên kết website
Tặng quà học sinh mắc bệnh hiểm nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt
Chia sẻ :

     Từ ngàn xưa, cha ông ta đã từng răn dạy con cháu: “Thương người như thể thương thân”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Đúng vậy, yêu thương con người là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam mà mỗi chúng ta ngày nay phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy nó lên một tầm cao mới.

      Sau khi biết em Đỗ Nguyễn Nhật Phong học sinh lớp 4B bị mắc bệnh thận đa năng (Bệnh không chữa trị được) mỗi tháng phải đi truyền rất nhiều máu, hiện nay cơ thể em rất yếu, gia đình hoàn cảnh khó khăn và em Vũ Bích Ngọc học sinh lớp 4C gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mất, mẹ đau yếu không có việc làm ổn định, anh trai mắc bệnh tâm thần. Nhà trường đã kêu gọi toàn thể CBGV- NV cha mẹ học sinh và học sinh tham gia ủng hộ gia đình hai em.

     Chiều ngày 08/10/2018, Ban giám  hiệu, công đoàn, ban thanh tra nhân dân, Ban thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, 4C đã thay mặt nhà trường trao quà cho gia đình các em với số tiền:

  • Em Đỗ Nguyễn Nhật Phong: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
  • Em Vũ Bích Ngọc: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

 

---------------------------------------------

Tin tức khác :