Liên kết website
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 - Năm học 2019 - 2020
Chia sẻ :

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC

                              Số :       /KH-THTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận Hai Bà Trưng, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Trưng Trắc năm học 2019 – 2020

 

 

 Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/1/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/3/2019 Kế hoạch triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 quận Hai Bà Trưng năm học 2019 – 2020.

Thực hiện Công văn số 77/TB-PGD&ĐT ngày 26/02/2019 của Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020; Thông báo số 109/TB-PGD&ĐT ngày 29/3/2019 về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Trưng Trắc và kết quả điều tra số lượng trẻ em trong độ tuổi đi học thực sống trên địa bàn phường Đồng Nhân năm học 2019 - 2020;  

Trường tiểu học Trưng Trắc xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS); góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn); ổn định số lớp và số học sinh đảm bảo công tác duy trì cơ sở vật chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia.

- Duy trì 100% được học 2 buổi/ngày.

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi có hộ khẩu và đang sinh sống trên địa bàn phường Đồng Nhân. Chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến cố gắng phấn đấu đạt trên 70% CMHS tham gia tuyển sinh trực tuyến.

- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trước các cấp Lãnh đạo.

B. NỘI DUNG

1. Điều kiện Cơ sở vật chất - Đội ngũ

* Cơ sở vật chất hiện có:

Tổng số phòng học: 35

Số phòng học lớp 5 năm học 2018 – 2019: 09 lớp; 332 học sinh.

Số phòng học lớp 1 là: 9 phòng học đảm bảo điều kiện về bàn ghế, ánh sáng, trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy và học lớp 1; đáp ứng 386 học sinh lớp 1; trung bình 42 học sinh/lớp.

*Về đội ngũ giáo viên nhà trường:

Tổng số giáo viên: 51 (trong đó: 47 biên chế; 4 hợp đồng)

Số giáo viên dạy lớp 1: 09 (Trong đó giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 9/9)

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

2.1. Đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến: 70%

2.2. Chỉ tiêu

- Số lớp: 08 lớp (gồm 2 lớp song ngữ Tiếng pháp)

- Số HS: 310 học sinh (gồm 70 học sinh lớp song ngữ Tiếng pháp)

   2.3. Địa bàn tuyển sinh:

- Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực phường Đồng Nhân.

- Không phân tuyến tuyển sinh đối với các lớp Song ngữ tiếng Pháp.

3Độ tuổi dự tuyển:

   Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

4. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

-  Phương thức: Xét tuyển theo phân tuyến tuyển sinh của UBND Quận phê duyệt.

-  Đối tượng: 100% Trẻ em trong độ tuổi đến trường (6 tuổi) đảm bảo sức khỏe sống trên địa bàn phường Đồng Nhân. (Theo phân tuyến tuyển sinh của UBND quận, Phòng GD&ĐT).

-  Số trẻ điều tra trên địa bàn phường Đồng Nhân là: 236.

4.1 Tuyển sinh trực tuyến:

a) Thời gian:  

- Từ 01/7/2019 đến 03/7/2019: đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

b) Địa điểm hỗ trợ: Phòng Tin học (Phòng 308 nhà B Trường Tiểu học Trưng Trắc)

 c) Số điện thoại hỗ trợ: 024 39718989 - 0912123586

 d) Đối tượng: HS thuộc đối tượng ưu tiên số 1, 2 có mã tuyển sinh do trường Mầm non cấp.

- Ưu tiên số 1: Đối tượng 1 - Học sinh có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống tại địa bàn phường Đồng Nhân.

- Ưu tiên số 2: Đối tượng 2 - Học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng sống trên địa bàn phường Đồng Nhân.

  e) Biện pháp:

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, bao gồm: Tuyến tuyển sinh phường Đồng Nhân công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh... trên trang website và dán ở bảng tin của nhà trường từ ngày 15/6/2019.

Nhà trường đã kết hợp với Mầm non Việt Bun, Mầm Non Lê Quí Đôn, Mẫu giáo Nguyễn Công Trứ, Mẫu giáo Đống Mác để có sự phối hợp trong công tác tuyển sinh trực tuyến. Phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Đồng Nhân nhờ sự phối kết hợp tuyên truyền trong các địa bàn khu dân cư, cử GV vào các địa bàn dân cư gửi thông báo, mang máy tính hỗ trợ trực tiếp tại một số cụm dân cư :

- Dán thông báo về kế hoạch và quy trình tuyển sinh trực tuyến gặp Tổ trưởng cụm dân cư và Bí thư Chi bộ các tổ dân phố, khu dân cư dán bảng tin để truyên truyền.

- Nhà trường có số điện thoại (Hotline: 0912123586) hỗ trợ CMHS 24/24.

-  Ngày 1, 2, 3/7/2019 nhà trường đã bố trí 12 giáo viên làm việc cả ngày hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tuyến và làm thủ tục nhập học.

- Phân công cụ thể tổ công tác làm nhiệm vụ hỗ trợ trực tuyến với sự phối hợp nhanh chóng nhất cho CMHS.

4.2 Tuyển sinh trực tiếp:

 a) Thời gian:

- Từ 13/7/2019 đến hết ngày 18/ 7/2019, từ 8h00’ đến 11h00’ hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật): CMHS nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường.

b) Địa điểm hỗ trợ: Phòng Hội đồng sư phạm (tầng 1 – nhà B) -Trường Tiểu học Trưng Trắc.

 c) Số điện thoại hỗ trợ: 024 39718989 - 0912123586

 d) Đối tượng: HS thuộc đối tượng ưu tiên số 1, 2 nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

e) Biện pháp:

- Bên cạnh các biện pháp triển khai về công tác tuyển sinh lớp 1 nói chung, sau khi tuyển sinh trực tuyến, nhà trường tiếp tục phối kết hợp tuyên truyền trong các địa bàn khu dân cư, cử GV vào các địa bàn dân cư gửi thông báo trực tiếp tới CMHS có con trong độ tuổi đi học lớp 1 nhưng chưa có mã tuyển sinh trực tuyến, hoặc có mã tuyển sinh nhưng chưa đăng kí tuyển sinh trực tuyến (do sai thông tin hoặc các lý do khác…) mang hồ sơ đến nhà trường để đăng kí tuyển sinh trực tiếp.

-  Nhà trường đã bố trí giáo viên làm việc cả ngày hỗ trợ CMHS đăng kí tuyển sinh trực tiếp và làm thủ tục nhập học.

- Phân công cụ thể tổ công tác làm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp với sự phối hợp nhanh chóng nhất cho CMHS.

 

4.3. Tuyển sinh lớp Song ngữ tiếng Pháp

(Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội)

- Từ 03/6 đến 10/6/2019: Tuyển sinh lớp 1 Song ngữ Tiếng Pháp

- Ngày 28/6/2019 (Dự kiến): 8h00’-11h00’ khảo sát học sinh đăng kí học lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp (theo đề của Bộ GD&ĐT).

 

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. (Bản gốc giấy khai sinh để đối chiếu).

- Sổ hộ khẩu (bản photo không cần công chứng để nộp, kèm theo bản gốc để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường Đồng Nhân.

*Lưu ý: CMHS có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường Tiểu học Trưng Trắc từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1. Ban giám hiệu:

    - Chỉ đạo bộ phận văn phòng và chi đoàn giáo viên làm tốt công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi đi học (SN 2013) trên địa bàn tổ dân phố được phân công. Lập danh sách trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Đồng Nhân chuẩn bị số liệu cho công tác tuyển sinh lớp 1.

Các căn cứ để lập danh sách:

+ Danh sách trẻ sinh năm 2013 cư trú trên địa bàn phường Đồng Nhân do công an phường cung cấp.

+ Danh sách trẻ sinh năm 2013 trên phần mềm phổ cập giáo dục do UBND phường Đồng Nhân cung cấp.

+ Danh sách học sinh lớp 5 tuổi cư trú trên địa bàn phường Đồng Nhân đang học tại trường Mầm non Việt – Bun, các trường mầm non gần khu vực nhà trường và các nhóm trẻ trên địa bàn phường cung cấp.

Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 – 2020 báo cáo phòng GD&ĐT.

- Căn cứ để xây dựng kế hoạch tuyển sinh

+ Số trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phường Đồng Nhân đã điều tra.

+ Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhà trường.

+ Quy mô phát triển, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia Mức độ 2 của nhà trường.

+ Đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định.

Triển khai Kế hoạch tuyển sinh tới Hội đồng sư phạm, CMHS, Đảng ủy, HĐND-UBND phường Đồng Nhân. Thông báo, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh tới các địa bàn dân cư phường Đồng Nhân.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo quyết định của Phòng GD&ĐT quận.

2. Các bộ phận tham gia công tác tuyển sinh

* Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Dương Thu Hà 

Hiệu trưởng –

 Trưởng ban

Phụ trách chung.  Xây dựng và triển khai phương án tuyển sinh trực tuyến. kịp thời theo quy định. Kiểm tra hồ sơ học sinh nhập học. Duyệt và phân lớp cho HS được nhập học.

2

Phạm Thị Tuyết

Phó Hiệu trưởng-

Phó ban

Trực tuyển sinh; Nắm chắc tiến độ tuyển sinh trực tuyến và báo cáo; giải đáp thắc mắc của CMHS.

3

Nguyễn Thị Lan Phương

Phó hiệu trưởng - Ủy viên

Trực tuyển sinh-giải đáp thắc mắc của CMHS

4

Hoàng Thu Huyền

CTCĐ - Ủy viên

- Trực tuyển sinh.

- Hỗ trợ CMHS có nhu cầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến

5

Lê Minh Hiền

KTTM- TTND- Ủy viên

6

Lương Thị Kim Oanh

Giáo viên - Ủy viên

7

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

GV- PBTCĐ-Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn phòng - Ủy viên

- Trực tuyển sinh

- Tổng hợp báo cáo

9

Nguyễn Thị Linh Chi

KTCM

Thư ký HĐSP- Ủy viên

*Thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1.

Phạm Thị Tuyết

Phó Hiệu trưởng

 Tổ trưởng

Phụ trách chung.  Xây dựng và triển khai phương án tuyển sinh trực tuyến (đã được Hiệu trưởng phê duyệt).Nắm chắc tiến độ tuyển sinh trực tuyến và báo cáo kịp thời theo quy định.

2.

Nguyễn Thị Lan Phương

Phó hiệu trưởng

 Tổ phó

Hướng dẫn tổ công tác và trực tiếp hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh trực tuyến

Quản trị phần mềm

3.

Nguyễn Thị Thu Giang

 

Giáo viên- Ủy viên

Hướng dẫn tổ công tác và trực tiếp hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh trực tuyến

Quản trị phần mềm

4.

Hoàng Thu Huyền

CTCĐ- Ủy viên

Hỗ trợ CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến; Thu hồ sơ

5.

Lương Thị Kim Oanh

Giáo viên- Ủy viên

6.

Lê Minh Hiền

KTTM- TTND- Ủy viên

7.

Nguyễn Thị Linh Chi

KTCM

Thư ký HĐSP - Ủy viên

Ghi chép nhật ký tuyển sinh. Cập nhật các văn bản, báo cáo

8.

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Giáo viên - Ủy viên

 

II. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

TT

Thời gian

Nội dung công việc

 1.  

03/4/3019

Nộp Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 cho phòng GD&ĐT

 1.  

Chậm nhất 12/4/2019

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh.

 1.  

Trước 29/4/3019

Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 về phòng GD&ĐT

 1.  

Chậm nhất 24/5/2019

Thu đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng.

 1.  

24/5/2019

Nộp phương án tuyển sinh lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp về Sở GD&ĐT

 1.  

Trước 25/5/2019

Hoàn thành cấp mã cho học sinh cho cha mẹ học sinh.

 1.  

Chậm nhất 28/5/2019

Nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng cho Phòng GD&ĐT (trường photo 01 bản để lưu)

 1.  

28/5/2019 (Dự kiến)

Nộp danh sách GV Tiếng Pháp trông thi về Sở GD&ĐT

 1.  

Từ 03/6 đến 10/6/2019

Tuyển sinh lớp 1 Song ngữ Tiếng Pháp

(Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội)

 1.  

01/6/2019 đến 30/6/2019

Tuyên truyền Kế hoạch tuyển sinh, công khai chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh lớp 1

 1.  

18/6/2019

Nộp danh sách học sinh đăng kí khảo sát lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp về Sở GD&ĐT

 1.  

29/6/2019

8h00’-11h00’ khảo sát học sinh đăng kí học lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp (theo đề của Bộ GD&ĐT).

 1.  

5/7/2019

Niêm yết danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp.

 1.  

08/7/2019-12/7/2019

8h00’ ->11h00’ làm thủ tục nhập học cho HS trúng tuyển lớp 1 song ngữ và tăng cường Tiếng Pháp.

(Theo danh sách phê duyệt của Sở GD&ĐT)

 1.  

Từ 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019

Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến.

 1.  

Từ 10/7/2019 đến 12/7/2019

Tổng hợp số lượng học sinh đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến, báo cáo phòng GD&ĐT.

 1.  

Từ 13/7  đến 18/7/2019

Tuyển sinh học sinh trực tiếp theo phân tuyến

Cập nhật hệ thống tuyển sinh đăng kí trực tiếp.

 1.  

19/7/2019

Báo cáo Phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

 1.  

Từ 20/7/2019 đến 22/7/2019

Tuyển sinh trực tiếp đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung – nếu có)

 1.  

23/7/2019

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

 1.  

25/7/2019

Công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào trường năm học 2019 - 2020

 1.  

29/7/2019

Niêm yết danh sách học sinh lớp 1. (Theo lớp)

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Trưng Trắc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có vướng mắc, các bộ phận tham gia công tác tuyển sinh của nhà trường cần phản ánh kịp thời qua Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT

- Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Nhân

- Hội đồng tuyển sinh, tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, Hội đồng trường.

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Thu Hà

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :