Liên kết website
Thông báo điều chỉnh lịch khảo sát tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2021-2022
Chia sẻ :
📣📣📣 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 ☘️☘️☘️
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̆́𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨:
       Do tình hình dịch Covid-19 chưa hoàn toàn an toàn cho học sinh đến trường, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo lịch khảo sát tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2021-2022 có điều chỉnh  từ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢).
       𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈!

---------------------------------------------

Tin tức khác :