Liên kết website
Đăng kí Tuyển sinh trực tuyến
Chia sẻ :
📣  📣  📣 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 ☘️  ☘️  ☘️
Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 lớp 1
                  𝐍𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐
 
*𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 12,13,14/7/𝟐𝟎𝟐𝟏
*𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡:
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1: Mở trình duyệt web Microsoft Edge (hoặc Firefox/ Chrome/ Safari)
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2: Truy cập vào địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3: Tại màn hình trang chủ, PHHS lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.
 𝑻𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈!

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :