Liên kết website
Thông báo về tiệc đăng ký và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1 qua Internet năm học 2021-2022
Chia sẻ :
📣 📣 📣     𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎    📢 📢 📢
    𝐕𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛    
           𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟏 𝐪𝐮𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭
                     𝐍𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐
 
🍁 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 23/7 đến 28/7/2021
🍁 CMHS hoàn thành đăng ký "𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡" theo link đăng ký sau: https://forms.gle/c2nJQuterDghmCkf8
𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐪𝐮𝐞́𝐭 𝐦𝐚̃ 𝐐𝐑 (𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̀𝒎)
🍁 𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: CMHS chụp ảnh/Scan hồ sơ của HS bao gồm:
- Giấy khai sinh (bản chính)
- Hộ khẩu (bản chính), tất cả các trang.
🍁 Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, nhà trường sẽ phản hồi qua số điện thoại CMHS đã đăng ký liên lạc.
𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠!

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :