Liên kết website
Liên hệ

Trường tiểu học Trưng Trắc

Địa chỉ: Số 1 ngõ 28, Phố Hương Viên, Phường Đồng nhân, Hai Bà trưng, Hà Nội

Phone: 04 3987 8007 / 04 3975 3999 / 04 3971 8989

Email: c1rungtrac-hbt@hanoiedu.vn

Ghi chú : Các trường (*) là bắt buộc